Popis činnosti:Výroba, predaj a servis baliacej techniky, predaj obalových materiálov, výroba, predaj a servis paketovacích lisov na spracovanie triedeného priemyselného odpadu (papier, plasty, kartóny, a pod.), poskytovanie poradenstva v danej oblasti.
Popis činnosti (AJ):Production, sale & service of packaging technologies, sale of packaging materials, sale & service of bale presses (paper, plastic, carton, etc.), providing consulting service in the relating field.
IČO:36015776
Adresa:Dolný Lieskov
Č. p. / č. o.:260
Město:Považská Bystrica
PSČ:018 21
Telefon:(042) 43 53 370
Mail:mail.sk@ekobal.sk
www:www.ekobal.sk
Rok založení v ČR:1996
Země původu:SK
Počet zaměstnanců v ČR:35