Popis činnosti:Dodávateľ mobilných riešení pre podnikové informačné systémy. Naše riešenia umožňujú integrovať pracovníkov "v teréne" do informačného systému podniku, dať im k dispozícii prístup k potrebným údajom a možnosť ich aktualizácie. Pripravíme Vám presný návrh koncepcie, vyberieme vhodný hardvér, zaistíme softvérové ​​riešenie presne podľa vašich požiadaviek. Zaistíme tiež školenia, inštaláciu riešenia, následnú technickú podporu a servis. S našimi riešeniami vzrastie produktivita mobilných pracovníkov, zníži sa chybovosť a náklady! Jadro našej ponuky tvoria produkty firiem ZEBRA a DATALOGIC, ale aj SW platforma Kalipso pre rýchly vývoj mobilných aplikácií na mieru.
Popis činnosti (AJ):Supplier of mobile solutions for enterprise information systems. Our solutions make it possible to integrate employees "in field" into the company's information system, to give them access to the necessary data and the possibility of updating them. We prepare a precise design of the concept, select the appropriate hardware, and provide a software solutions exactly according to your requirements. We also provide training, solution installation, subsequent technical support and service. With our solutions, the productivity of mobile workers will increase, the error rate and costs will be reduced! The core of our offer consists of ZEBRA and DATALOGIC products, as well as the Kalipso SW platform for the rapid development of customized mobile applications.
IČO:35755547
Adresa:Stará Vajnorská
Č. p. / č. o.:8
Město:Bratislava
PSČ:831 04
Telefon:(+421) 911 551 067
Mail:pointx@pointx.sk
www:www.pointx.sk
Rok založení v ČR:1998
Země původu:CZ
Počet zaměstnanců v ČR: