Popis činnosti:Poskytovanie komplexných HR služieb: Dočasné pridelenie a nábor zamestnancov pre logistické, výrobné a administratívne pozície, Vyhľadávanie a výber na stredné a vyššie manažérske pozície, Outplacement, Psychodiagnostika, Mzdový outsourcing.
Popis činnosti (AJ):Complex HR services: Temporary assignment and recruitment of employees for logistics, production and administrative positions, Search and selection for middle and senior management positions, Outplacement, Psychodiagnostics, Payroll outsourcing.
IČO:48265403
Adresa:Dunajská
Č. p. / č. o.:4
Město:Bratislava
PSČ:811 08
Telefon:2 54 41 55 22
Mail:synergie@synergie.sk
www:www.synergie.sk
Rok založení v ČR:2015
Země původu:Francúzsko
Počet zaměstnanců v ČR:15