Vedúca servisu Tyros LS SK

Vo funkcii od roku: 2020

Zodpovedná za: servisné oddelenie

Tyros LS SK

Predstavenie manažéra: V Tyros LS SK pracuje od roku 2019. Nastúpila ako dispečer servisného oddelenia. Na pozíciu vedúceho servisného oddelenia nastúpila v septembri roku 2020.

Predstavenie spoločnosti: Spoločnosť Tyros Loading Systems je obchodno – servisnou organizáciou primárne sa zaoberajúcou nakladacou technikou a priemyselnými vrátami s celorepublikovou pôsobnosťou. Reprezentujeme nakladacie systémy značky Loading Systems a uvádzame na trh inovativne výrobky domácich i zahraničných výrobcov pre vrátové uzávery priemyselných objektov, logistických a obchodných centier ako i poľnohospodárskych objektov a malých dielní. Mimoriadny dôraz kladieme na životnosť nami nainštalovaných zariadení a ich bezpečný a úsporný chod.