Ing. Ľuboš Imre, MBA

Konateľ spoločnosti

Vo funkcii od roku: 2009

Zodpovedný za: riadenie spoločnosti

info@sk.toyota-industries.eu

+421 (2)4825 2500

Predstavenie manažéra: Ľuboš Imre vyštudoval strojnícku fakultu SVŠT (dnešná Slovenská Technická Univerzita) v Bratislave a MBA program na NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY (UK). Po krátkom pôsobení vo funkcii vedúceho pobočky spoločnosti Nederman na Slovensku, zameranej na oblasť priemyselného odsávania, pracuje pre spoločnosť Toyota Material Handling Slovensko na rôznych pozíciách už od roku 1996. Od roku 2002 zastával pozíciu manažéra spoločnosti zodpovedného za oblasť predaja a marketingu a v apríli 2009 nastúpil na pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti.

Predstavenie spoločnosti: Spoločnosť Toyota Material Handling Slovensko (TMHSK) patrí k popredným spoločnostiam na slovenskom trhu v oblasti dodávok, prenájmu a servisu manipulačnej techniky a logistických systémov. Komplexnosťou ponuky sa radí k lídrom trhu a spoločnosť disponuje jednou z najrozsiahlejších obchodno-servisných sietí, ktorá pokrýva všetky časti krajiny a garantuje tak svojim zákazníkom rovnaké kvalitatívne štandardy služieb na celom území Slovenska. Disponuje kompletnou produktovou ponukou manipulačnej techniky a zároveň firma úspešne pôsobí v oblasti logistického poradenstva a predaja regálových systémov, logistických riešení na mieru, vrátane ponuky automatizácie manipulačnej techniky.„Skutočnosť, že Toyota je číslom jedna na svete, potvrdzuje kvalitu našich produktov a schopnosti neustáleho zlepšovania všetkých technológií, služieb aj procesov, ktoré nám dovoľujú poskytovať našim zákazníkom ten najlepší servis kdekoľvek na svete. Sme hrdí na svoju pozíciu spoľahlivého partnera a chceme si ju udržať aj naďalej,“ hovorí Ľuboš Imre.