Ing. Milan Kovařík MBA

výkonný riaditeľ

Vo funkcii od roku: 2017

Zodpovedný za: exekutívne vedenie Zemského výboru EPAL pre ČR a SR

milan.kovarik@csepal.org

+420 720 970 819

Predstavenie manažéra: Milan Kovařík vyštudoval dopravnú vysokú školu a svoje znalosti neskôr rozšíril štúdiom na Czech Management Institute Prague. Na počiatku svojej profesnej kariéry pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách vo finančnom sektore – napríklad v spoločnostiach Allianz alebo Credit Suisse. Potom sa zameral na oblasť bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, kde pôsobil niekoľko rokov pred nástupom na pozíciu výkonného riaditeľa Zemského výboru EPAL pre ČR a SR v roku 2017. Na tejto pozícii má na starosti celkové vedenie spolku. Jedná sa najmä o propagáciu a ochranu značky EPAL, jednanie s držiteľmi licencií, spoluprácu so štátnymi inštitúciami a, samozrejme, úzku spoluprácu s vedením EPAL v Düsseldorfe.

Milan Kovařík je ženatý a má dve deti. Medzi jeho hobby patrí hlavne literatúra faktu a zo športu jazda na bicykli, golf a tenis. Počas zimných mesiacov rád lyžuje, najmä na bežkách.

Predstavenie spoločnosti: Zemský výbor EPAL pre Českú a Slovenskú republiku bol založený v roku 2015. Zemský výbor je členom Európskej paletovej asociácie – EPAL. Asociácia bola založená v roku 1991 ako zastrešujúca organizácia pre licencovaných výrobcov a opravcov nosičov nákladov – paliet EPAL a je celosvetovo zodpovedná za ich nemennú kvalitu. Palety EPAL sú opraviteľné, recyklovateľné a svojou vysokou dostupnosťou znižujú dopravné trasy. Ako registrované združenie nesleduje EPAL žiadne komerčné záujmy a robí všetky rozhodnutia v záujmu svojich priemyslových, obchodných a logistických partnerov. Asociácia EPAL je zastúpená v viac ako 30 krajinách prostredníctvom 15 národných výborov, ktoré sa zaviazali k implementácii cieľov EPAL na národnej úrovni.