Ing. Tomáš Ostatník M.Sc.

Director Business Development

Vo funkcii od roku: 2019

Zodpovedný za: Business Development

t.ostatnik@goasset.at

+421 910 505 090

Predstavenie manažéra: Tomáš Ostatnik absolvoval Univerzitu Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. Počas 12-ročnej kariéry pracoval pre viaceré oddelenia CBRE, kde riadil množstvo transakcií v oblasti prenájmu a predaja nehnutelností a pritiahol nájomcov medzinárodných dodávateľov do automobilového priemyslu ako do PSA Peugeot, Kia, VW či JLR. Business Development a prenájom logistických hál spoločnosti GO ASSET na Slovensku, Slovinsku a Rakúsku bude jeho nová úloha.

Predstavenie spoločnosti: Spoločnosť GO ASSET od svojho založenia v roku 2006 úspešne dokončila viacero realitných projektov v Rakúsku, Slovinsku, Slovensku a ostatných susedných krajinách. Spoločnosť sa etablovala ako veľkoobjemový developer logistických projektov. Zároveň už dlhšiu dobu realizuje projekty aj v mestskej logistike vo Viedni.