Cena ročenky je 20 EUR vrátane DPH. Vydavateľ vystaví na predplatné zálohovú faktúru. Po jej uhradení bude ročenka zaslaná na adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

Právne informácie:

Prevádzkovateľom poskytnutých údajov je spoločnosť ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., so sídlom Holečkova 29, Praha 5, Česká republika, IČO: 48117706.
Zasielanie môžte čiastočne alebo úplne kedykoľvek zrušiť kontaktovaním spoločnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., pomocou týchto webových stránok, vo formulári na www.atoz.cz či zaslaním e-mailu na distribuce@atoz.cz.
S poskytnutými osobnými údajmi bude nakladané v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami o ochrane osobných údajov. Celé znenie zásad ochrany osobných údajov je k dispozícii tu.