AUTOMATIZÁCIA V INTRALOGISTIKE TRENDOM ČÍSLO JEDNA
Jednoznačne najväčším trendom v aktuálnom období v oblasti informačných technológií je rýchly nástup automatizácie v intralogistike. A netýka sa to len samotnej izolovanej tzv. „ostrovnej“ automatizácie, ale skôr automatizácie integrovanej do celkového konceptu digitálnej fabriky.

 

Pre spoločnosť Aimtec súčasný trend predstavoval niekoľkonásobný nárast počtu projektov, kde automatizáciu buď napojili do existujúcej digitálnej infraštruktúry podniku, alebo spoločne s automatizáciou nasadili vlastný MOM riešenie tak, aby automatizácia mala čo najväčší prínos. Aká novinka vo svete IT uľahčila i zjednodušila prácu zamestnancov firmy Aimtec? Odpoveď prináša Roman Žák, predseda predstavenstva spoločnosti: „Pre nás je to presťahovanie do nových kancelárií so symbolickou adresou U Prazdroje 8. Symbolickou preto, že rovnako ako Prazdroj vyváža z Plzně do celého sveta, tak z nových kancelárií môžeme lepšie podporovať projekty našich zákazníkov po celom svete. Máme tu totiž 18 miestností vybavených video a audio technikou pre usporiadanie web konferencií. Zároveň sme minulý rok prešli na nové Microsoft Teams a ty sú práve ideálnym nástrojom pre tieto konferencie a pre zdieľanie informácií celkovo.“

 

AUTONÓMNA INTELIGENCIA

Podľa Romana Žáka aj v roku 2020 sa budú trh i nové informačné technológie niesť v znamení automatizácie. Je presvedčený, že výrazne vzrastie počet inštalovaných AIV (Autonomous Intelligent Vehicle). Tie využívajú hneď niekoľko pokročilých IT technológií, napríklad strojové videnie a strojové učenie. Strojové videnie je okrem iného dôležité pre bezpečné fungovanie v interiéroch spoločne s ľuďmi. Strojové učenie je zase významné pre schopnosť orientovať sa a nájsť cestu i v zložitejších areáloch. „A ich fungovaní bude opäť potreba procesne „orchestrovať“, napríklad s plne automatickými skladmi komponent na základe spotreby vo výrobe – reč je, samozrejme, o chytrých regáloch pri linkách.“

 

VYŠŠIA EFEKTIVITA

Rýchly rozvoj informačných technológií a tým pádom aj zvýšenie efektivity práce cítia aj v spoločnosti Aimtec. „Úplne zásadný dopad na rýchlosť realizácie digitalizačných projektov má cloud. Prvým prínosom je schopnosť naštartovať akýkoľvek projekt takpovediac okamžite bez čakania na hardware a na jeho sprístupnenie v korporátnej sieti. Funkčný prototyp systému je potom k dispozícii v hodinách či jednotkách dní. Druhým prínosom je možnosť veľmi  rýchle realizovať projekty, kde je vysoká miera využitia štandardných „šablónových“ procesov. Takto sa dá nasadiť napríklad WMS v priebehu pár týždňov,“ dodáva Roman Žák, predseda predstavenstva firmy Aimtec.

 

TECHNOLÓGIA DIGITÁLNEHO DVOJČATA  

Za najtrendovejšiu technológiu v oblasti IT v logistike považuje Martin Kudláč, marketingový špecialista spoločnosti ANASOFT APR, s.r.o. technológiu digitálneho dvojčaťa. Tá bude v nadchádzajúcich piatich rokoch zaznamenávať kontinuálny rozmach aj vďaka rastu globálneho e-Commerce. Modernizácia riešení na princípe Internetu vecí (IoT), rozširovanie už zavedených IoT riešení, ale aj rozsiahlejšie využívanie analýzy veľkých dát (Big Data) a cloudových platforiem, patria medzi kľúčové faktory rozvoja digitálnych dvojčiat. „Okrem e-Commerce sa bude táto technológia presadzovať aj v preprave, najmä v dôsledku nových riešení inteligentného riadenie zásobovacieho reťazca (Supply Chain Management).“

 

MONITORING V REÁLNOM ČASE

Digitálne dvojča sa bude využívať ako analytický a simulačný nástroj v priemyselnom prostredí pre monitoring výroby a pohybu tovarov v reálnom čase, nakoľko umožňuje vytvárať spoľahlivé digitálne kópie výrobných prevádzok a materiálových tokov so skutočnými údajmi. Využitie digitálnych dvojčiat porastie podľa slov Martina Kudláča aj vzhľadom na zvyšujúci sa dopyt na komplexné a autonómne riadenie a prepojenie výrobných a zásobovacích procesov. V tomto prípade sa už táto technológia nasadzuje nie len ako analytický a simulačný nástroj, ale už vo forme inteligentných informačných agentov. Títo agenti – softvéroví zástupcovia fyzických objektov, ako sú výrobné a prepravné zariadenie, nástroje a materiály – medzi sebou vzájomne komunikujú, prerozdeľujú si úlohy, ktoré následne v reálnom priestore ich fyzické náprotivky vykonávajú.

 

NENAHRADITEĽNÉ SMART INDUSTRY RIEŠENIA

„Synchronizácia a koordinácia výrobných a zásobovacích procesov, ako aj orchestrácia viacerých odlišných zložiek (výrobné, materiálové, dátové a ľudské zdroje) v reálnom čase je možná len vďaka riadiacim kyberneticko-fyzikálnym systémom a platformám. Príkladom sú Smart Industry riešenia implementované za účelom automatizácie skladovacích procesov a zásobovania. Inovatívne e-Commerce spoločnosti vo veľkej miere automatizujú procesy  vychystávania tovaru. Najčastejšie sa tak deje prostredníctvom sekvenčného vychystávania s využitím dopravníkového pásu.“

 

MARTIN KUDLÁČ

Marketing specialist

ANASOFT APR, s.r.o.

 

Pripravil: TOMÁŠ SZMRECSÁNYI

Jednoznačne najväčším trendom v aktuálnom období v oblasti informačných technológií je rýchly nástup automatizácie v intralogistike. A netýka sa to len samotnej izolovanej tzv. „ostrovnej“ automatizácie, ale skôr automatizácie integrovanej do celkového konceptu digitálnej fabriky.   Pre spoločnosť Aimtec súčasný trend predstavoval niekoľkonásobný nárast počtu projektov, kde automatizáciu buď napojili do existujúcej digitálnej infraštruktúry podniku, alebo spoločne […]