Automatizácia je absolútnou prioritou
Hoci cena práca zamestnancov v oblasti logistiky je čoraz vyššia, spoločnosti nemalé finančné prostriedky vynakladajú aj na automatizáciu a robotizáciu. Uvedomujú si totiž, že práve automatizácia, digitalizácia, ako aj intenzívne využitie internetu a prepojenie všetkého do akéhosi vyššieho celku nielen peniaze im ušetria, ale prinášajú efektívnejšiu prácu a o niekoľko tried lepšie výkony. A, samozrejme, ušetrí sa aj viac času.

 

AUTONÓMNA INTELIGENCIA PRICHÁDZA

V doprave vyhrávajú momentálne inovácie na znižovanie špecifickej spotreby pohonných hmôt a, samozrejme, na celkovú on-line sledovanosť zásielok aj u zákazníka. V skladoch automatizácia a robotizácia je pre väčšinu firiem, ktoré podnikajú vo svete logistiky, absolútnou prioritou. Ako v tejto súvislosti podotýka konateľ spoločnosti CEO HOPI SK Péter Voros, inovácie do elektrifikácie prepravy a využívanie autonómnej inteligencie čoraz výraznejšie „klopú na dvere“. Ich nástup osobne odhaduje do piatich rokov.

 

NÁKLADY NA PRACOVNÚ SILU RASTÚ

Všeobecným trendom je, že kým ceny technológií sa znižujú, tak náklady na pracovnú silu sa zvyšujú. To so sebou nesie, samozrejme, viac príležitostí pre mechanizáciu a automatizáciu aj v skladoch firmy FM Logistic. „Dátová analýza a digitalizácia potom zlepšujú sledovanie a riadenie našich aktivít. Trendom v uplynulom období boli najmä masifikácia a systematizácia skladov. A vďaka rýchlemu tržnému tempu a obťažnej predvídateľnosti stále sa zvyšujúce požiadavky na flexibilitu a zvládanie výkyvov,“ zdôrazňuje Thomas Latil, riaditeľ slovenskej pobočky FM Logistic. A napriek spomínaným výkyvom i pomernému spomaleniu ekonomiky vo svete i na Slovensku rast jej spoločnosti nasledoval celkový rast trhu. Aj preto očakáva v roku 2020 rozvoj súčasných aktivít pre stávajúcich zákazníkov, podporu pre nových projektov, ako aj intenzívne sústredenie sa na nové aktivity.

 

DRONY V AKCII

Aktuálne trendy v logistike v podstate kopírujú trendy v iných odvetviach. Všadeprítomná digitalizácia sa rozširuje do všetkých oblastí logistiky. Priemysel 4.0 zmenil celý dodávateľský reťazec na digitálny reťazec informácií. V budúcnosti by mali byť automaticky zahrnuté do celého procesu aj také informácie ako počasie alebo nepredvídateľné komplikácie v doprave.

„V ideálnom prípade sa všetky tieto informácie budú používať tak, aby všetky kapacity boli maximálne využité. Automatizácia priamo v skladoch umožňuje úsporu času zamestnancov napríklad využívaním dronov na inventúry. Automatické vozíky zasa samy naskladňujú materiál do príslušných regálov. Veľkou témou je pre DACHSER po celom svete udržateľnosť a ekologickosť. Snažíme sa využívať elektrické vozidlá a v centrách väčších miest tiež nákladné elektrobicykle,“ dodáva Roman Stoličný, riaditeľ spoločnosti DACHSER Slovakia a riaditeľ spoločnosti Liegl & Dachser Hungary.

 

LOGISTIKA A PRACOVNÝ TRH

Ako to vyzerá so situáciu na pracovnom trhu? „Situácia hlavne s vodičmi sa mení v prospech poctivých zamestnávateľov. Nedostatok vodičov stále je fenomén, ktorý v značnej miere ovplyvní podnikateľské prostredie v preprave,“ hodnotí vývoj v minulom roku konateľ spoločnosti CEO HOPI SK Péter Voros. Firme sa darí podľa neho hlavne preto, lebo sú zodpovedným a dlhodobým hráčom na trhu a ľudia si to čoraz viac cenia. „U vodičov sme mali asi najlepšie skóre za posledných rokov, a to vďaka našej otvorenej komunikácie a férovým podmienkam. Podarilo sa nám zvýšiť stav kmeňových zamestnancov v požadovanej miere aj v skladoch, čo vnímam tiež ako úspech.“ Zároveň oceňuje, že v skladovaní je evidentné zvyšovanie požiadaviek na komplexné zabezpečenie služieb. „Dobrou správou je, že sa zvyšuje počet firiem ochotných za to aj zaplatiť. A čo by nás potešilo v roku 2020? Po prvé, zvýšenie tlaku na vybielenie podnikania na Slovensku. Po druhé, intenzívna podpora štátu vo výchove novej generácie vodičov a odborníkov v logistike, a do tretice vyššia podpora od štátu pre tvorbu reálnej pridanej hodnoty v logistike a vo vzdelávaní.“

 

NÁSTUP ELEKTROMOBILITY

Na slovenskom trhu už niekoľko rokov kontinuálne rastie spoločnosť GEFCO. Podľa Tomáša Bradu, marketing & communication managera firmy by bolo pre nich aj nevhodné plánovať iný vývoj v aktuálnom roku. „V oblasti automobilového priemyslu, kde sme historicky veľmi dobre etablovanou firmou, dochádza už v tomto roku k pomerne veľkým zmenám. S nástupom elektromobility bude pokračovať útlm niektorých preprav, súčasne ale dnes už prepravujeme napríklad lítiové batérie pre najväčšieho svetového výrobcu a pri týchto tokoch očakávame, naopak, markantný nárast. Asi nielen nás, ale i ďalšie logistické firmy by iste potešili výraznejšie investície do infraštruktúry. Predsa sme často nielen cieľovou destináciou, ale predovšetkým tranzitnou krajinou a plynulosť dopravy je pre naše podnikanie kľúčová.“

 

 

CIEĽ: LEPŠIE PREPOJIŤ LETECKÚ, NÁMORNÚ A POZEMNÚ PREPRAVU

„V budúcom roku nás čaká mnoho výziev. Uvidíme, ako prekvapí ekonomická situácia. My sa budeme sústrediť na ďalšie rozširovanie funkcionalít v stratégii Interlocking. Cieľom je ešte lepšie prepojenie leteckej, námornej a pozemnej prepravy. Dúfame, že sa nám podarí zefektívniť procesy, konkrétne napríklad v procurement logistike. Okrem toho sa tešíme, že budeme otvárať nové priame linky, ktoré zaistia ešte lepšie spojenie.“

 

ROMAN STOLIČNÝ

riaditeľ spoločnosti DACHSER Slovakia

 

Pripravil: TOMÁŠ SZMRECSÁNYI

Hoci cena práca zamestnancov v oblasti logistiky je čoraz vyššia, spoločnosti nemalé finančné prostriedky vynakladajú aj na automatizáciu a robotizáciu. Uvedomujú si totiž, že práve automatizácia, digitalizácia, ako aj intenzívne využitie internetu a prepojenie všetkého do akéhosi vyššieho celku nielen peniaze im ušetria, ale prinášajú efektívnejšiu prácu a o niekoľko tried lepšie výkony. A, samozrejme, ušetrí sa aj viac času.   […]