ROZHOVOR – Trendom je automatizácia, digitalizácia a optimalizácia
Minulý rok sa niesol v duchu automatizácie, digitalizácie a optimalizácie. Zvyšujúci sa dopyt po plne automatizovaných riešeniach na mieru, či zvyšovanie efektivity využitia skladových priestorov, sa stávajú kľúčovým faktorom pri výbere špeciálnej manipulačnej techniky. O ďalších trendoch, ako aj o vývoji trhu sme sa rozprávali s Pavlom Opatovským, generálnym riaditeľom spoločnosti Linde Material Handling SR.

 

Ktorým smerom sa uberú trendy aj nové technológie v tomto roku?

Trendom je najmä možnosť riadiť a kontrolovať jednotlivé prvky, ktoré vstupujú do spomínaných procesov „z jednej stoličky“, a tým urýchliť produktový tok, či už vo výrobe, alebo v sklade, a odstrániť tak jednoduché, časovo náročné operácie a nahradiť ich plne funkčným automatizovaným systémom. Nové technológie sa budú zameriavať na uplatnenie umelej inteligencie pri nasadení vo firemných riešeniach a z toho vyplývajúcu zvýšenú rýchlosť, bezpečnosť a flexibilitu. Kľúčová bude aj otázka znižovania ekologickej záťaže spôsobenej priemyselnou výrobou a našou úlohou bude prispôsobiť sa tomuto trendu.

 

Pociťujete aj vy prínos automatizácie v oblasti manipulačnej technológie?

Sú to práve jednoduché, opakujúce sa činnosti, ktoré vďaka automatizovaným robotickým vozíkom dokážu plnohodnotne nahradiť človeka. Sú schopné samostatne pracovať prakticky nepretržite, s výhľadom rýchlej návratnosti investície, efektívne komunikujúce s vnútorným systémom firmy a vysokým dôrazom kladeným na bezpečnosť.

 

Vývoj trhu v minulom roku vnímate pozitívne alebo negatívne?

Trh s manipulačnou technikou zažil po rokoch rastu mierny pokles. V žiadnom prípade však nejde o podobný prepad trhu, aký sme zažili v roku 2009 a veríme, že sa trh v tomto roku udrží na úrovni toho minulého. Spoločnosť Linde MHSK si aj v týchto náročných podmienkach dokázala splniť interné ciele a rok 2019 radíme k naším najúspešnejším.

 

Čo podľa vás najviac ovplyvnil najviac vývoj trhu?

Najväčší vplyv s určitosťou pripisujeme nastupujúcim novým technológiám, automatizácii a digitalizácii. Firmy sa snažia investíciami do týchto technológií zaistiť si zníženie nákladov, eliminovať nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a zlepšiť efektivitu produkcie.

 

Priblížili by ste našim čitateľom vaše očakávania pre rok 2020?

Očakávame stabilizáciu trhu, zostrenie konkurenčného prostredia a pokračovanie zvýšeného dopytu po technologicky vyspelých produktoch a službách.

Minulý rok sa niesol v duchu automatizácie, digitalizácie a optimalizácie. Zvyšujúci sa dopyt po plne automatizovaných riešeniach na mieru, či zvyšovanie efektivity využitia skladových priestorov, sa stávajú kľúčovým faktorom pri výbere špeciálnej manipulačnej techniky. O ďalších trendoch, ako aj o vývoji trhu sme sa rozprávali s Pavlom Opatovským, generálnym riaditeľom spoločnosti Linde Material Handling SR.   Ktorým smerom […]