Len modernizácia k úspechu nestačí
Sklady bez moderných technológií asi len ťažko sa dajú predstaviť. Avšak úspešnosť a efektivita skladovacích procesov nezávisia len od automatizácie, robotizácie a digitalizácie. Tie sú, samozrejme, nevyhnutné, ale na rozvoj, rast firiem či dlhodobú udržateľnosť spoločností v tvrdom konkurenčnom prostredí jednoducho nestačia. Dležité sú totiž aj iné faktory.

 

Najvyššiu efektivitu v rámci skladovacích procesov určuje podľa riaditeľa spoločnosti Alza Lukáša Baudyša hlavne kombinácia viacerých faktorov – v prvom rade striktný poriadok v systéme a v sklade, organizácia tovaru podľa frekvencie vychystávania, kvalitný hardware a software, dobre zaškolený personál, maximálne jednoduché a priamočiare procesy, investície a v neposlednom rade jednoduchý lay-out skladu.

 

Bez investícií nie je rast

Alza v posledných niekoľkých rokoch intenzívne investuje, pričom ani tento rok nebude výnimkou. Ide nielen o investície do zamestnancov a ich rozvoja, ale aj do technológií, logistiky, pobočkovej siete, customer care, expanzie, reklamy a mnohého ďalšieho. „Veľkou výzvou je obmedzená ponuka na pracovnom trhu – najmä v logistike a predajnej sieti. Našťastie sa nám v náboru dlhodobo darí a zamestnancov i brigádnikov máme na sezónu dostatok,“ vysvetľuje Lukáš Baudyš.

Aké sú v známej spoločnosti očakávania pre rok 2020? Majú jednoznačne určené kľúčové oblasti, ktoré im zabezpečí plánovaný rast. Zásadné pre Alzu budú investície a rozvoj logistiky, pobočkovej siete a služieb. Rovnako veľký dôraz kladie firma na rozširovanie AlzaExpresu a AlzaBoxov do nových lokalít. „Aj v aktuálnom roku plánujeme investície do európskej expanzie a služieb spojených s doručením tovaru –  myslím tu okrem iného na logistiku, predajnú sieť, atď. Nemalé budú aj investície do ďalšieho rozvoja interných systémov. Na základe dostupných dát o chovaní zákazníkov na webe a v mobilnej aplikácii vidíme veľký priestor v oblasti personalizácie webového obsahu a ponuky. Všetky novinky však budeme verejnosti oznamovať postupne,“ dodáva riaditeľ Alzy Lukáš Baudyš.

 

Automatizácia šetrí čas

Všade sa hovorí o automatizácii a robotizácii – v médiách, na konferenciách, ako aj v podnikoch, ktoré robia biznis v oblasti logistiky, skladovania či dopravy. Nie je tomu inak ani v spoločnosti Nestlé Česko a Slovensko, aj keď podľa logistic manažérky Kataríny Dobišovej tá mnohokrát spomínaná automatizácia až tak extrémne rýchlo do reality nepresakuje. Určite nie v distribučnej časti logistiky v potravinárstve.

„Vo výrobných závodoch a ich skladoch sme začali používať automatizované riešenia, napríklad na balenie tovaru do kartónov, na palety a podobne. Ak mám hovoriť o zjednodušení, tak spomeniem skôr implementáciu robotických riešení v administratíve na prepisovanie rôznych dát do systému. Ľuďom tak ostal čas aj na iné aktivity s vyššou pridanou hodnotou. Vďaka úspore času môžeme všetci sa venovať novým a novým úlohám aj požiadavkám.“

Jedným z problémov, ktoré spomaľujú proces automatizácie, sú pomerne vysoké ceny moderných technológií. Mnohé firmy preto očakávajú už v tomto roku zlacnenie, aby rôzne nové technológie sa stali dostupnejšie a viac využívané. „To si vyžaduje a ešte bude vyžadovať nové prístupy ľudí, viac technických znalostí a zručností. Príležitosť tak budú mať ľudia, ktorí takýmito schopnosťami disponujú, prípadne takí, ktorí sa rýchlo učia a prispôsobujú.“

 

Nestabilná legislatíva prekážkou

Firma Nestlé Česko a Slovensko zrejme nie je jediná v tom, že na ňu negatívne vplývala neistota vyplývajúca z nestabilnej legislatívy, Viaceré zákony sa totiž menili v parlamente bez pripomienkového konania. „Ide napríklad o zákon o cenách, ktorý zaviedol povinnosť 50 percentného podielu domácich potravín v letákoch. Celý rok sme sledovali aj nejasnú situáciu okolo Brexitu, keďže vyvážame tovar aj do Veľkej Británie. Ďalším fenoménom minulého roka bol boj proti klimatickým zmenám, kde máme dlhodobé záväzky nulových čistých CO2 emisií a zmeny všetkých obalov na plne recyklovateľné,“ konštatuje Robert Kičina, corporate communication manager Nestlé Česko a Slovensko.

 

Očakávame zlepšenie podmienok pre podnikanie

„Akákoľvek predikcia na rok 2020 je neistá, domnievam sa však, že najhoršiu fázu obchodnej vojny máme za sebou a tento rok 2020 by sa mohol niesť v duchu naprávania škôd a postupného prehlbovania spolupráce. Čo sa týka vývoja na Slovensku, tak ten bude záležať aj na výsledku volieb. Kiež by po voľbách vznikla vláda, ktorá bude mať dobrý cit pre hospodársku politiku a zlepšovanie podmienok na podnikanie. Samozrejme, potešilo by nás okrem stabilnej vlády i legislatívy aj férové konkurenčné prostredie.“

Robert Kičina

corporate communication manager Nestlé Česko a Slovensko

 

Jungheinrich WMS prináša istotu a efektivitu

„Inteligentný systém správy skladu Jungheinrich – Warehouse Management System spravuje, riadi a optimalizuje celý sklad nezávisle od odvetvia. Zabezpečuje trvalo efektívne a jednoduché procesy. Systém Jungheinrich WMS je komplexné riešenie, ktoré zabezpečí, aby sa softvér prispôsobil podniku a nie naopak. Softvéroví a logistickí experti totiž neustále vyvíjajú systém Jungheinrich WMS na základe najnovších trendov intralogistiky. Podľa aktuálnych trhových štúdií je priemerná doba použitia softvéru na správu skladu viac ako 15 rokov. Systém Jungheinrich WMS však zostane „navždy mladý“, pretože spoločnosť Jungheinrich ponúka pre všetky odvetvia kompatibilitu smerom dopredu, ktorá aj v budúcnosti zabezpečí, že systém Jungheinrich WMS bude vždy spôsobilý na uvoľnenie a aktualizáciu.“

 

Pripravil: Tomáš Szmrecsányi

Sklady bez moderných technológií asi len ťažko sa dajú predstaviť. Avšak úspešnosť a efektivita skladovacích procesov nezávisia len od automatizácie, robotizácie a digitalizácie. Tie sú, samozrejme, nevyhnutné, ale na rozvoj, rast firiem či dlhodobú udržateľnosť spoločností v tvrdom konkurenčnom prostredí jednoducho nestačia. Dležité sú totiž aj iné faktory.   Najvyššiu efektivitu v rámci skladovacích procesov určuje podľa […]