Automatizácia a digitalizácia prinášajú vyššiu efektivitu
Už v blízkej budúcnosti budú zariadenia skladovej a manipulačnej techniky vybavené komunikačnými rozhraniami umožňujúcimi pripojiť túto techniku prostredníctvom internetu k nadradenému systému, prípadne medzi sebou. Vďaka tomu bude možné v oblasti servisu pracovať so „Smart Dátami“ a aplikovať proaktívny prístup s cieľom zabezpečiť maximálnu prevádzkyschopnosť techniky.

 

Ekonomika v roku 2020

Spoločnosť Junghneinrich pozorne sleduje vývoj svetovej ekonomiky. Prognózy hovoria o poklese výroby v Európe, najmä v oblasti automobilového priemyslu, čo určite bude mať vplyv aj na logistiku. Na Slovensku však podľa Martina Urbana, generálneho riaditeľa spoločnosti Jungheinrich, zvyšuje výrobu štvrtá automobilka, takže to nemusí byť až také dramatické.

„Vzhľadom na tieto fakty očakávame stagnáciu trhu manipulačnej techniky. Zvýšený dopyt však očakávame z oblasti projektového biznisu. Stále viac zákazníkov totiž uvažuje o automatizácii, čo súvisí s nedostatkom pracovnej sily a rastom mzdových i odvodových nákladov, ako aj rôznych príplatkov. Na Slovensku máme najväčší podiel trojzmennej práce v Európskej únii, takže najmä pre týchto zákazníkov je automatizácie veľmi zaujímavá.“

 

Trend v znamení Priemyslu 4.0

V súčasnosti v oblasti techniky najdominantnejší je trend spojený s toľko spomínaným nástupom Priemyslu 4.0. V prvom rade o nárast požiadaviek na analýzu možností automatizácie manipulácie s materiálom a logistických tokov všeobecne. A v druhom rade o konektivitu manipulačnej texhniky a jej správu cez webové rozhranie. Myslí si to Ľuboš Imre, managing director spoločnosti Toyota Material Handling Slovensko. V prípade automatizácie samotnej manipulácie s materiálom bude narastať zo strany jeho spoločnosti ponuka modulov automatizácie jednotlivých typov manipulácie, čo umožní ich segmentovanie a urýchlenie nasadenia tohto trendu v rôznych typoch priemyslu, a to podľa priorít jednotlivých zákazníkov. „Čo sa týka konektivity, tak budeme rozširovať ponuku manažmentu a správy flotily Toyota I_Site o ďalšie možnosti jej využitia pre zoštíhlenie logistiky v nadväznosti na čo najefektívnejšie využívanie flotily manipulačnej techniky,“ dodáva Ľuboš Imre.

 

Ekologicky šetrná technika

Veľkou témou, ktorej sa v súčasnosti venujú všetky firmy vrátane aj Alzy, je oblasť recyklácie, ekológie a úspora obalových materiálov. Ako sme zistili, Alza sa otázkou ekológie zaoberá veľmi intenzívne. Už teraz využívajú vo firme 100 percentne rozložiteľné tašky, pri distribúcii objednávok používajú vratné či recyklovateľné obaly. Aktuálne testujú vratné obálky, tzv. Repeteboxy, ktoré si nechali ušiť z vlastných starých reklamných plachiet. V rámci úspory materiálov a šetrenia prírodných zdrojov takisto presadzujú „bezpapierovú“ komunikáciu s dodávateľmi a v neposlednom rade fandia ekologicky šetrnej doprave – v Bratislave používajú k rozvozu tovaru cyklokuriérov a vo vozovom parku majú aktuálne niekoľko elektromobilov. „Samozrejme, takisto triedime odpad – recyklujeme až 9 druhov odpadu, recyklujeme obalový i výplňový materiál i napríklad tonery. Okrem toho máme zberné miesta batérií,“ dodáva Lukáš Baudyš, riaditeľ logistiky spoločnosti Alza.

 

Efektivita vďaka flotily robotov

Efektivitu logistiky a produktivitu vo skladoch zvyšujú nielen autonómna manipulačná technika, automatické zakladače a ďalšie stroje, ale rovnako aj mobilné autonómne roboty, ktoré prepravujú komponenty medzi predvýrobnými a montážnymi linkami. Najlepšie to vidieť pri mobilných robotov v spoločnosti Whirlpool, ktorá stavila na rast prostredníctvom automatizácie a technológie Industry 4.0.

Vo svojej továrni v poľskej Lodži, kde vyrába sušičky a samostatne stojace sporáky, nasadila tri autonómne roboty MiR200, ktoré prepravujú komponenty po výrobnom zariadení. Týmto spôsobom zlepšuje efektivitu svojich procesov, pričom zároveň redukuje náklady a posilňuje konkurencieschopnosť. Z výrobných liniek vyjde každých 15 sekúnd nová sušička, čo vyžaduje tok ohromného množstva komponentov. Mobilné roboty umožnili úplne nový spôsob prepravy časti bez nutnosti zapojenia ľudských pracovníkov, ktorí sa tak môžu venovať užitočnejším úlohám. „Kolaboratívne mobilné roboty takisto značne zvýšili bezpečnosť na pracovisku tým, že eliminovali potenciálne kolízie ľudí a prepravných zariadení typu paletovacích vozíkov či ťahačov,“ dodáva Szymon Krupiński, site leader spoločnosti Whirlpool v Lodži.

 

Populárna autonómna manipulačná technika

Autonómne stroje sa presadzujú čoraz viditeľnejšie aj v oblasti manipulačnej techniky, co je zreteľné nielen na svetových veľtrhoch, ale takisto aj v reálnych prevádzkach. Autonómne dopravné systémy (DTS) a mobilné skladové technológie sa už čoskoro stanú nenahraditeľnou súčasťou manipulácie s nákladom v logistike. Rhea Langkammer, vedúci oddelenia marketing business line sales applications & services spoločnosti STILL tvrdí, že dopyt po automatizovaných riešeniach dopravy je veľmi vysoká a rýchle rastie. Súvisí to okrem iného s rastúcimi mzdovými nákladmi a najmä s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. So spomínanými problémami nebojujú len subjekty v tomto odvetví, ale aj maloobchodníci a poskytovatelia služieb. Okrem toho sa stále skracujú životné cykly produktov a internetové obchody generujú vysoký dopyt po dopravnej logistike s krátkymi dodacími lehotami.

 

Integrácia zariadení manipulačnej a skladovej techniky

„Vďaka digitalizácii a internetu bude možné integrovať zariadenia manipulačnej a skladovej techniky do nadradených výrobných systémov v súlade s trendmi Priemysel 4.0. Sklad a logistika bude súčasť väčšieho celku, pričom dôraz sa bude klásť na prepojenie s výrobou, či obchodom tak, aby tvorili dobre fungujúci systém.“

Martin Urban

generálny riaditeľ spoločnosti Jungheinrich

 

Firmy potrebujú stabilnú vládu

„Myslím si, že všetkých by nás veľmi potešilo, keby z tohtoročných parlamentných volieb vzišla stabilná vláda, ktorá bude podporovať podnikanie na Slovensku. Pre biznis je mimoriadne dôležitá stabilita, predvídateľnosť, vymožiteľnosť práva, priaznivé podnikateľské prostredie, podpora vedy, výskumu a školstva. Verím, že nová vláda Slovenskej republiky sa bude systematicky venovať týmto témam.“

Martin Urban

generálny riaditeľ spoločnosti Jungheinrich

 

„30 %“ Odborníci predpokladajú, že trh s automatizovanými vysokozdvižnými vozíkmi sa v sektore intralogistiky zvýši do roku 2025 približne o 30 %.

 

Pripravil: Tomáš Szmrecsányi

Už v blízkej budúcnosti budú zariadenia skladovej a manipulačnej techniky vybavené komunikačnými rozhraniami umožňujúcimi pripojiť túto techniku prostredníctvom internetu k nadradenému systému, prípadne medzi sebou. Vďaka tomu bude možné v oblasti servisu pracovať so „Smart Dátami“ a aplikovať proaktívny prístup s cieľom zabezpečiť maximálnu prevádzkyschopnosť techniky.   Ekonomika v roku 2020 Spoločnosť Junghneinrich pozorne sleduje […]