ROZHOVOR – Digitalizácia v internej logistike je budúcnosť
Automatizácia v skladovej technike je nezastaviteľným procesom. Vďaka digitalizácii a internetu sa očakáva integrácia zariadení manipulačnej a skladovej techniky do nadradených výrobných systémov. Čo to všetko prinesie pre sklad a logistiku? O tom, ako aj o ďalších trendoch sme sa rozprávali s Martinom Urbanom, generálnym riaditeľom spoločnosti Jungheinrich.

 

Rok 2019 sa niesol v znamení automatizácie. Čo považujete za najtrendovejšie v oblasti manipulačnej technológie v skladoch i v technológiách?

V našej brandži sa jednoznačne presadili elektrické vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky. Ich predaj predstavuje až 80 percent slovenského trhu. Veľmi rýchlo rastie aj dopyt po Li-Ion technológii. Predpokladám, že o 3 až 4 roky bude Li-Ion technológia štandardom. Naša spoločnosť uviedla na trh ako prvá na svete už 3 typy vozíkov, ktoré sú poháňané výlučne Li-Ion batériami. Jedným z nich bol aj Reach truck, ktorý vzbudil nezvyčajnú pozornosť a zaslúžene získal ocenenie v renomovanej medzinárodnej súťaži IFOY (International forklift of the year). Dizajnová integrácia lítiovo-iónovej technológie zabezpečuje vozíkom výnimočné úžitkové vlastnosti, maximálnu bezpečnosť, výkon a efektívnosť. Pretrváva dopyt po  bezobslužných vozíkoch a automatických skladoch.

 

Akým smerom sa uberie trh i nové technológie v roku 2020?

Popri Li-Ion technológiách a automatizácii bude pokračovať digitalizácia v internej logistike. V blízkej budúcnosti budú zariadenia skladovej a manipulačnej techniky vybavené komunikačnými rozhraniami umožňujúcimi pripojiť túto techniku prostredníctvom internetu k nadradenému systému, prípadne medzi sebou. Vďaka tomu bude možné v oblasti servisu pracovať so „Smart Dátami“ a aplikovať proaktívny prístup s cieľom zabezpečiť maximálnu prevádzkyschopnosť techniky. Namiesto toho, aby nás klient volal na servis nefunkčného vozíka, systém na základe zozbieraných dát dokáže upozorniť na odchýlku prevádzkových parametrov a na nutnosť vykonať servisný zásah ešte skôr, ako sa porucha prejaví. Digitalizácia prispeje aj k zvyšovaniu bezpečnosti prevádzky tak, že pohyb manipulačnej techniky aj pracovníkov v určitom priestore bude monitorovaný nadradeným systémom, ktorý aktívne zasiahne v prípade hroziacej kolízie. Inovácie prichádzajú aj v oblastí školení servisných technikov a samotnej diagnostiky porúch zariadení, kde využívame technológiu virtuálnej reality v podobe Smart glasses/Virtual googles. Ide o technológiu na tréning, resp. navigáciu pri opravách vozíkov prostredníctvom prepojenia inteligentných okuliarov s monitorom pracovníka technickej podpory. Vďaka digitalizácii a internetu bude možné integrovať zariadenia manipulačnej a skladovej techniky do nadradených výrobných systémov v súlade s trendmi Priemysel 4.0. Sklad a logistika bude súčasť väčšieho celku, pričom dôraz sa bude klásť na prepojenie s výrobou, či obchodom tak, aby tvorili dobre fungujúci systém.

 

Do akej miery pociťujete prínos automatizácie v oblasti manipulačnej technológie?

Automatický sklad prináša nielen úsporu pracovnej sily, ale aj efektívnejšie využitie priestorov. Naši zákazníci veľmi oceňujú aj výrazné zníženie chybovosti a strát tvaru. Jungheinrich ponúka automatické vozíky skonštruované na báze klasických vysoko- a nízkozdvižných vozíkov doplnených o laserové navádzanie a automatizačný modul. Výhodou takéhoto riešenia je vysoká spoľahlivosť a rýchly, profesionálny servis, vďaka hustej sieti servisných technikov vyškolených na servis štandardných vozíkov Jungheinrich. Popri bezobslužných vozíkoch ponúkame aj plnoautomatizované sklady dodávané systémom „na kľúč“. Ide o riešenia s regálmi až do výšky 45 metrov v prípade paletových skladov, alebo 30 metrov pre automatické sklady drobného tovaru v prepravkách. Automatický sklad je riadený WMS (Warehouse Management System) zákazníka. Takéto riešenie zabezpečí zákazníkovi maximálnu využiteľnosť priestoru a rýchlu návratnosť investície. Zákazníkom, u ktorých automatizácia nie je vhodná, vieme ponúknuť zefektívnenie prevádzky prostredníctvom poloautomatizovaného riešenia, ako je skladová navigácia alebo horizontálne vychystávacie vozíky, ktoré nasledujú kráčajúcu obsluhu.

 

Ako hodnotíte vývoj trhu, ako aj vaše ekonomické výsledky v minulom roku?

Trh v posledných rokoch rástol o 20 až 30 percent ročne. Tento rok pociťujeme mierny pokles, spôsobený najmä znížením dopytu zo segmentu automotive, avšak vzhľadom na mimoriadne dynamický rast v posledných rokoch sa predajné čísla pohybujú stále na vysokej úrovni. Očakávame, že si udržíme viac ako 30 percent podiel na trhu, pričom napriek poklesu trhu dosiahneme tržby približne na úrovni roku 2018.

 

Vyrovnali ste sa s prekážkami na trhu?  Čím ste mali najväčšie problémy?

Po desiatich rokoch nepretržitého rastu sme zaznamenali pokles trhu. Nám sa tento pokles podarilo vykompenzovať zvýšenými tržbami zo segmentu automatizácia – dokončili sme dva automatické sklady a podarilo sa nám výrazne zvýšiť predaja zariadení pre logistiku a priemysel cez e-shop.

 

Čo by umožnilo posilnenie vašej pozície na trhu?

Myslím si, že všetkých by nás veľmi potešilo, keby z tohtoročných parlamentných volieb vzišla stabilná vláda, ktorá bude podporovať podnikanie na Slovensku. Pre biznis je mimoriadne dôležitá stabilita, predvídateľnosť, vymožiteľnosť práva, priaznivé podnikateľské prostredie, podpora vedy, výskumu a školstva. Verím, že nová vláda Slovenskej republiky sa bude systematicky venovať týmto témam.

Automatizácia v skladovej technike je nezastaviteľným procesom. Vďaka digitalizácii a internetu sa očakáva integrácia zariadení manipulačnej a skladovej techniky do nadradených výrobných systémov. Čo to všetko prinesie pre sklad a logistiku? O tom, ako aj o ďalších trendoch sme sa rozprávali s Martinom Urbanom, generálnym riaditeľom spoločnosti Jungheinrich.   Rok 2019 sa niesol v znamení automatizácie. Čo považujete za najtrendovejšie v oblasti […]